Akredytacja w programie Erasmus

Z uśmiechem na ustach informujemy, że 26.02.2021 ogłoszono wyniki konkursu na Akredytację w ramach programu Erasmus+ i nasza szkoła ją otrzymała! Akredytacja jest jednocześnie potwierdzeniem realizacji projektów na wysokim poziomie jakości i też zobowiązaniem do realizacji kolejnych projektów na jak najwyższym możliwym poziomie.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku na akredytację pozwoli nam na lepszą realizację projektów edukacyjnych finansowanych z programu Erasmus+ w latach 2020-2027. Dzięki akredytacji zyskaliśmy o wiele większe możliwości współpracy międzynarodowej na arenie całej Unii Europejskiej.

akredytacja erazmus