Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

KOMUNIKATY I INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2023

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w treści artykułu. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach – dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Uczeń lub absolwent składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.
 
 
Deklarację maturalną można złożyć w wersji elektronicznej: 
 
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. (deklarację należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły):
1. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
2. ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
3. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015) 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2023
  
HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2023
  
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2023
  
KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2023
  
KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2023

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa