Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

WYNIKI EGZAMINÓW Z SESJI ZIMA 2023

Żeby poznać wyniki, można się zalogować na stronę https://epkz.cke.edu.pl/  – do tego potrzeba loginu i hasła, które powinniście Państwo już posiadać lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie szkoły - termin Kwiecień. Osoby którym nie uda się zdać egzaminu, będą mogły złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sesji lato 2023 r. w terminie do 7 kwietnia 2023 r. 
Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r.
uzyskał dokumenty "dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika może złożyć dyrektorowi szkoły, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r. w sekretariacie szkoły.
  
 

 

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa