Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I TERMIN POPRAWKOWY 2022

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione 5 lipca 2022 r. Zdający będą mogli zobaczyć wyniki systemie ZIU (https://wyniki.edu.plod godziny 8.30. Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.
 
Odbiór świadectw dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły od 5 lipca 2022 r. w godzinach 9:00 - 13:00.
 
Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00
* (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony, oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony).
 
Deklarację poprawy egzaminu maturalnego 2022 należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 12 lipca 2022 r. w godzinach 9:00 - 13:00. 
 
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa