Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE WE WŁOSZECH 2022

Zagraniczne  praktyki  zawodowe we Włoszech w terminie 1.05.2022 – 14.05.2022. Nabór uczniów do udziału w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012377 – praktyki zagraniczne we Włoszech właśnie się rozpoczyna!
Projekt skierowany jest do 35 uczniów naszej szkoły, z klasy III z kierunków:
technik mechanik
technik ekonomista
technik informatyk
Praktyki będą odbywać się w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie będą uczestniczyć w wielu wycieczkach kulturowych m.in.: wycieczka do Wenecji, Bolonii i San Marino, wieczór włoski (muzyka na żywo, zespół taneczny), nauka tradycyjnych tańców włoskich. Koordynatorem projektu jest Pani Magdalena Seredyn, która będzie udzielać wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.
Harmonogram rekrutacji do projektu:
24.03.2022 r.
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
31.03.2022 r.
Zakończenie rekrutacji do projektu
1.04.2022 r.
Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych
oraz rezerwowej listy uczestników
do 5.04.2022 r.
Odwołania od decyzji Komisji Naborowej

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie można pobrać w sekretariacie oraz dostępne są na stronie internetowej www.pcez.pl. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, zainteresowany uczeń zobowiązany jest złożyć w sekretariacie wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
  

© 2022. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa