Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH LATO 2022

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linkach poniżej. 
Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I TERMIN POPRAWKOWY 2022

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione 5 lipca 2022 r. Zdający będą mogli zobaczyć wyniki systemie ZIU (https://wyniki.edu.plod godziny 8.30. Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.

AKCJA KRWIODAWSTWA 08.04.2022

ŻYCIE LUDZKIE TO DAR BEZCENNY
Oddając własną krew,
 dobrowolnie i bezinteresownie,
to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.
To Dar Życia.
Niech dawcy krwi,
którym należy się wdzięczność wszystkich,
będą coraz liczniejsi
we wszystkich krajach świata.
 w. Jan Paweł II 

REKRUTACJA TRWA!!!

Ponad 120 kandydatów złożyło swoje dokumenty rekrutacyjne do szkół w PCEZ w Świdniku. Mimo dużego zainteresowania naszą szkołą mamy jeszcze wolne miejsca w Technikum Nr 1 -  technik mechanik lotniczy i Branżowej Szkole I Stopnia – operator obrabiarek skrawających.
Nasi PRACODAWCY  właśnie w tych zawodach poszukują pracowników i praktykantów, dlatego bardzo polecamy kierunki mechaniczne.
W Centrum Kształcenia Zawodowego PCEZ w Świdniku mamy nowoczesną bazę dydaktyczną – obrabiarki sterowane numerycznie, spawalnię, specjalistyczne stanowiska dla mechaników i mechaników lotniczych, śmigłowce dydaktyczne i wiele innych.  Nasze warsztaty są prawdziwym poligonem doświadczalnym dla przyszłych inżynierów, serwisantów lotniczych i specjalistów poświadczających zdatność do lotu statków powietrznych.

WYNIKI EGZAMINÓW Z SESJI ZIMA 2022

Żeby poznać wyniki, można się zalogować na stronę https://epkz.cke.edu.pl/  – do tego potrzeba loginu i hasła, które powinniście Państwo już posiadać lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru od 8 kwietnia 2022 r. Osoby którym nie uda się zdać egzaminu będą mogły złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sesji lato 2022 r. w terminie do 7 kwietnia 2022 r.

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa