Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

Terminy zebrań:

  • 09.09.2015 - zebranie (16.00 - 18.00)
  • 07.10.2015 - konsultacje (16.00 - 17.00)
  • 04.11.2015 - konsultacje
  • 02.12.2015 - zebranie - propozycje stopni śródrocznych
  • 13.01.2016 - zebranie - podsumowanie I semestru
  • 02.03.2016 - konsultacje dla klasa promocyjnych, zebranie dla klas maturalnych - propozycje stopni końcowych
  • 06.04.2016 - konsultacje
  • 18.05.2016 - zebranie - propozycje stopni klasyfikacyjnych