Rada rodziców

Rada Rodziców Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

  • uczniowie wszystkich typów szkół - 25 zł/semestr

Składki można wpłacać osobiście w sekretariacie PCEZ lub przelewem.
Istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na dowolne raty.

Dane dla osób wpłacających z konta bankowego:

Rada Rodziców Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Szkolna 1
21-045 Świdnik
numer konta: 12 1020 3176 0000 5102 0011 3241

w tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka

BARDZO DZIĘKUJEMY!