Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

KOMUNIKATY I INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2023

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w treści artykułu. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach – dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Uczeń lub absolwent składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I TERMIN POPRAWKOWY 2022

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione 5 lipca 2022 r. Zdający będą mogli zobaczyć wyniki systemie ZIU (https://wyniki.edu.plod godziny 8.30. Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 2022

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w treści artykułu. W poniższym załączniku znajduje się informację w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku. Listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022 oraz terminów przeprowadzania egzaminów maturalnych w naszej szkole.

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa