Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 2022

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w treści artykułu. W poniższym załączniku znajduje się informację w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku. Listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022 oraz terminów przeprowadzania egzaminów maturalnych w naszej szkole.

© 2022. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa