Powiatowe
Centrum

Edukacji
Zawodowej

im.Zygmunta Puławskiego
w Świdniku

top podstrony

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2023

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linkach poniżej. 
Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

WYNIKI EGZAMINÓW Z SESJI ZIMA 2022

Żeby poznać wyniki, można się zalogować na stronę https://epkz.cke.edu.pl/  – do tego potrzeba loginu i hasła, które powinniście Państwo już posiadać lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru od 8 kwietnia 2022 r. Osoby którym nie uda się zdać egzaminu będą mogły złożyć deklarację o ponowne przystąpienie do egzaminu w sesji lato 2022 r. w terminie do 7 kwietnia 2022 r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2022

Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linkach poniżej. 
Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

© 2023. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystkie prawa zasrtrzeżone. Wykonanie: Cedrowa Grupa