Instytucje oświatowe i rynku pracy

Partnerzy PCEZ z którymi prowadzimy współpracę to:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku,
  • Aeroklub Świdnicki,
  • Klub Seniorów Lotnictwa w Świdniku,
  • firma PROGRA tworząca oprogramowania komputerowe dla poradnictwa zawodowego,
  • Syntea S.A,
  • Fundacja PAN
Od wielu lat nasza działalność wspierana jest również przez Zrzeszenie Studentów Polskich, Zrzeszenie Księgowych w Polsce, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku, Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku.

PCEZ jest członkiem dwóch stowarzyszeń:
  1. Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych - zrzeszającego techniczne szkoły lotnicze z całej polski
  2. Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Innowacyjnych - zrzeszającego technika z województwa lubelskiego