Porozumienia między szkołami

PCEZ współpracuje ze szkołami:

  • Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku
  • Gimnazjum nr 2 im. Lotników Polskich w Świdniku
  • Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku
  • Zespół Szkół nr 1 im C.K. Norwida w Świdniku