Specjalistyczny punkt konsultacyjny w PCEZ

Specjalistyczny punkt konsultacyjny (w gabinecie pedagoga szkolnego)

W dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 12:00 porad udziela psycholog z PPP w Świdniku - Barbara Bryk.

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli.