Oferta edukacyjna PCEZ 2020/2021

Zapraszamy do rekrutacji elektronicznej w PCEZ

Uczniowie technikum przygotowywani są do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W trakcie nauki zdają egzaminy teoretyczne i praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dwie kwalifikacje). Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technika. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, którzy po ukończeniu nauki zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - otrzymują tytuł zawodowy pracownika wykwalifikowanego w określonym zawodzie.

Uczniom Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego oferujemy:

 • wykwalifikowane i doświadczone grono pedagogiczne
 • dla technika mechanika lotniczego oraz technika awionika możliwość uzyskania licencji B1.3 (mechanik lotniczy) B2 (awionik) w ośrodku PART-147 (w PCEZ został utworzony ośrodek szkoleniowy dla personelu technicznego statków powietrznych, mający uprawnienia do szkolenia i egzaminowania na poszczególne licencje uznawane w UE)
 • kompleks sportowy Moje Boisko ORLIK 2012, pełnowymiarową salę gimnastyczną, korty tenisowe i siłownię
 • sześć multimedialnych pracowni komputerowych
 • montownię komputerów i sieci komputerowych
 • pracownię CAD/CAM
 • pracownię grafiki komputerowej
 • pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
 • nowocześnie wyposażone pracownie techniczne i przedmiotowe
 • własne warsztaty szkolne z bogatym wyposażeniem (Centrum Kształcenia Zawodowego, Ośrodek Egzaminacyjny w strukturach szkoły)
 • salę konferencyjną
 • stałe łącze internetowe we wszystkich budynkach (światłowód w ramach programu OSE)
 • bibliotekę z centrum multimedialnym i filią w internacie
 • internat w centrum Świdnika ze stołówką

PCEZ to bezpieczna i przyjazna szkoła: posiadamy monitoring, oferujemy opiekę pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz medyczną

Proponowane zajęcia pozalekcyjne:

 • koło lotnicze
 • koło modelarskie
 • koło dziennikarskie (gazetka szkolna pt. "CENTRUM")
 • SKS (piłka siatkowa, piłka halowa)
 • siłownia dla dziewcząt i chłopców
 • wycieczki dydaktyczne, związane z nauczanym zawodem (np. lotniska, giełdy, zakłady pracy, TV, radio, wyższe uczelnie itp.)
 • wycieczki turystyczne (np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, lodowisko, nauka jazdy na nartach, krajoznawcze itp.)
 • Szkolny Ośrodek Kariery (zajęcia z doradcami zawodowymi))
 • wolontariat
 • udział w zajęciach socjoterapii, integracyjnych, motywacyjnych organizowanych przy współpracy instytucji zewnętrznych
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze lub przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursów, turniejów i olimpiad
 • Dyskusyjny Klub Filmowy