Gimnazjum

Klasa 3 - przysposabiająca do pracy

Wymagane dokumenty:

  • wyniki Testu Kompetencji po szkole podstawowej,
  • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej,
  • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony),
  • zaświadczenie, opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Podanie o przyjęcie