Ośrodek Szkolenia Lotniczego PART 147

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku – certyfikowana organizacja PART 147 zatwierdzona do prowadzenia szkoleń oraz egzaminowania z zakresu wiedzy podstawowej dla uzyskania licencji: PART 66 kategorii A3 9 (licencja podstawowa dla mechanika lotniczego), B1.3 (licencja mechanika lotniczego) , B2 (licencja awionika).

PCEZ otrzymało w dniu 23 marca 2012 roku certyfikat nr PL.147.0013 nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Dokument ten uprawnia do prowadzenia szkoleń oraz egzaminowania z zakresu wiedzy podstawowej dla uzyskania międzynarodowej licencji mechanika lotniczego lub mechanika awionika.

Szkoła posiada uprawnienia do szkolenia w zakresie wiedzy wymaganej do uzyskania licencji obsługi liniowej i bazowej płatowców, silników, wyposażenia elektrycznego śmigłowców z silnikami turbinowymi oraz wyposażenia awionicznego i elektrycznego wszystkich statków powietrznych.

PCEZ jest pierwsza szkołą w województwie lubelskim i trzecią szkołą w Polsce mającą takie uprawnienia. Daje to ogromne możliwości w zakresie kształcenia kadr na potrzeby branży lotniczej. Uczniowie PCEZ uzyskują szansę na zatrudnienie, a pracodawcy możliwość pozyskania cenionych, wykwalifikowanych pracowników. Warunkiem wydania licencji jest posiadanie wiedzy ogólnolotniczej z zakresu modułów:

1. matematyka
2. fizyka
3. Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki
4. Wiadomości podstawowe z zakresu elektroniki
5. Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
6. Materiały i sprzęt
7. Działania z zakresu obsługi technicznej
8. Podstawy aerodynamiki
9. Czynniki ludzkie
10. Prawo lotnicze
11 (nie dotyczy)
12. Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca (tylko dla A3 i B1.3)
13. Aerodynamika, struktury i systemy statku powietrznego (tylko dla B2)
14. Napęd (tylko dla B2)
15. Silnik gazowy turbinowy (tylko dla A3 i B1.3)

Jak zdobyć licencję?

drogiszkolenia