Dyrekcja i nauczyciele

avatar

Dyrektor

Anna Goral

emailanna.goral@pcez.pl

phone81 751 26 71 w. 21

avatar

Zastępca Dyrektora

Janusz Maruszak

emailjanusz.maruszak@pcez.pl

phone81 751 26 71 w. 21

avatar

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego

Witold Reszka

emailwitold.reszka@pcez.pl

avatar

Kierownik Internatu

Anna Jasińska

emailanna.jasinska@pcez.pl

Język Polski

Język Angielski

Język Niemiecki

Język Hiszpański

Historia

Biologia

Geografia

Wiedza o Społeczeństwie

Wiedza o Kulturze

Matematyka

Przysposobienie Obronne/Edukacja dla Bezpieczeństwa

Fizyka

Chemia

Wychowanie Fizyczne

Religia/Etyka

Przedmioty Informatyczne

Przedmioty Zawodowe Transportowo-Spedycyjne

Przedmioty Zawodowe Mechaniczne

Przedmioty Zawodowe Lotnicze

Przedmioty Zawodowe Ekonomiczne

Przedmioty Zawodowe Elektryczne

Nauczyciele Zajęć Praktycznych

Nauczyciele Zajęć Praktycznych

Pedagog

Szkolni Doradcy Zawodowi

Biblioteka

Zajęcia Rewalidacyjno-Socjoterapeutyczne