Wykształceni zawodowcy

Powiat Świdnicki – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wykształceni zawodowcy".

Celem projektu jest: podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku służące podniesieniu zdolności 100 uczniów do przyszłego zatrudnienia, oraz podniesienia kwalifikacji 21 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego, co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówki.

W ramach projektu zakupiono:

 • 75 zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym
 • 2 projektory multimedialne
 • 2 urządzenia wielofunkcyjne
 • tablicę interaktywną
 • telewizor 43"
 • telewizor 43" z odtwarzaczem DVD
 • specjalistyczne wyposażenie pracowni komputerowych
 • 2 tablice białe typu tryptyk
 • 2 flipcharty
 • 3 ekrany projekcyjne
 • szafkę pod telewizor i stojak pod projektor
 • tester sieciowy
 • książki i pomoce naukowe, plansze
 • wyposażenie biurowe do zawodu technik ekonomista

Dofinansowanie projektu z UE: 819 756,15

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0010/17

efsrpkolor